ACHIZIȚIONAREA MATERIEI PRIME SECUNDARE- NISIP DIN SAVURĂ DE LA CONCASAREA CALCARULUI PENTRU ANUL DE PRODUCERE 2022

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – Nisipului din savură

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 11.03.2022, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Email: achizitie@glass.md Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md