ACHIZIȚIONAREA MATERIEI PRIME SECUNDARE – CARTON ONDULAT, ANUL DE PRODUCERE 2021

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – „ CARTON ONDULAT ”.

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 16.02.2021, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 067738521
Email: jurist@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md