Achiziționarea lucrărilor și pieselor pentru confecționarea și montarea conductelor de aer la compresoarele de tip Atlas Copco GA 250 (4 bucăți) și INGERSSOL-RAND M160 și M300

În atenția operatorilor economici! 

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la concursul privind achiziționarea – „privind achiziționarea  lucrărilor  și pieselor  pentru confecționarea și montarea conductelor de aer  la compresoarele de tip Atlas Copco GA 250 (4 bucăți) și INGERSSOL-RAND M160 și M300”.

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 17.07.2020, ora 11.00. Secretariatul grupului de lucru: 022 47-37-44.
Email: achiziție@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md