Achiziționarea lucrărilor – demontare/montare a macaralei și a căii de rulare

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea lucrărilor – demontare/montare a macaralei și a căii de rulare.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 17 iunie 2024, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md
Conducătorul grupului de lucru: 060003737
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md