ACHIZIȚIONAREA INSTALAȚIEI AUTOMATE DE COMPENSARE A PUTERII REACTIVE DE 200 KVAR REPETAT

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA CEREREA OFERTELOR DE PREȚ PENTRU ACHIZIȚIONAREA – Instalației automate de compensare a puterii reactive de 200 KVAR.

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 06.12.2021, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 022 473744

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md