ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DIRIJARE ELECTRONICA T600 DE LA MASINA DE FASONAT STICLA, ANUL 2022

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI DE DERIJARE ELECTRONICA T600 DE LA MASINA DE FASONAT STICLA. Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 31.03.2022, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Email: achizitie@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md