Achiziționarea bunurilor – piese pentru cuptorul de recoacere de la mașina de fasonat sticlă

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea pieselor pentru cuptorul de recoacere de la mașina de fasonat sticlă .

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor ,indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 04 septembrie 2023 , ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md