ACHIZIȚIONAREA  BUNURILOR – INSTALAȚIA AUTOMATĂ DE COMPENSARE A PUTERII REACTIVE DE 200 KWAR

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la procedura prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea bunurilor – Instalația automată de compensare a puterii reactive de 200 kWar.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 12 iulie2024, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md