Achiziționarea bunului – extractor de fum, anul de producere 2023

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la procedura de achiziții prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea bunului – extractor de fum, pentru anul de producere 2023.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 15 septembrie 2023, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md