Proiectarea, procurarea, efectuarea lucrărilor de montare a utilajului automatizat pentru trei convertizoare de frecvență înaltă și trei balaste de reglare a tensiunii la trei grupruri de motoare-ventilatoare

În atenția operatorilor economici! 

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la concursul privind  – ” proiectarea, procurarea, efectuarea lucrărilor de  montare a utilajului automatizat pentru trei convertizoare de frecvență înaltă și trei balaste de reglare a tensiunii la trei grupruri de motoare-ventilatoare”.

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 02.11.2020, ora 09.00. Secretariatul grupului de lucru: 022 47-37-44.
Email: achiziție@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!   

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md