COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea materiei prime secundare- peliculă termocontractibilă de polietilenă transparentă în asortiment, anul de producere 2021, nr.  LD 3/LP-2021 din 10.02.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “COMECOTEH ” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md