COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Piese de rezerva pentru compresoare – 22/LD-2023 din 10.03.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Alltech Engineering” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md