COMUNICAT INFORMATIV!

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea formelor de turnătorie nr.12/LD-2023 din 24 februarie 2023 – se anulează, nu a fost depusa nici o oferta.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md