COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea Produse lactate nr. 7/LD-2023 din 24 februarie 2023 – se anulează, oferta depusa nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md