COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea serviciilor de consultanță în adoptarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), nr. LD/ 9-LP- 2021 din 20.01.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Divers Audit ” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md