COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea materiei prima – soda calcinată – 2/LD-2023 din 24.02.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic SC “Ramtehno AV” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md