COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

– În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea serviciilor de împlimentare a softului de evidență contabilă LD nr. 74/COP-2022 – se anulează în conformitate cu art. 71 p.1 lit. (a) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, nu a fost depusă nici o ofertă.

– În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea paleților din lemn LD nr.3/LP-2022 (acord-cadru) din 18 februarie 2022 – se anulează în conformitate cu HG 351 din 10.06.2022 cap.VII, art.81(3) lit.d (4).

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md