COMUNICAT INFORMATIV!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea –Lucrări de reparație a vestiarelor – LD 47/LP-2022 s-a deciz atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic – S.C. ”Acar-Construct” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md