COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea materiei prime – oxid de aluminiu – nr. 84/LD-2024 din 22.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Arvi Invest” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md