COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea materiei prime – nisip de cuarț prin procedura de negociere – nr.1/85 N din 10.04.2024, s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Sablex Plus” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md