Comunicat informativ!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurii de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – nisip de cuarț, nr. 85/LD-2024 din 01.04.2024, se anulează din motivul că niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md