Comunicat informativ

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea instalației automate de compensare a puterii reactive de 200 KVAR – COP nr.37/LP-2021 06.12.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Electro Service Grup” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md