COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Nisip de cuarț – 101/LD-2023 din 25.09.2023 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “MARAN” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md