COMUNICAT INFORMATIV

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

1. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea achiziționarea produse de șamotă refractară, nr. COP 30/LP-2021 din 18.08.2021 nici un Operator Economic nu a depus oferta.

2. În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea lucrărilor de reparație a cuptorului de topit sticlă, nr. LD/ 14-LP- 2021 din 16.08.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “STARAGLASS ”S.P.A. SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md