COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor/lucrări/ serviciilor se anulează procedura de achiziții nr. 60/LD-2023 din 29.05.2023 privind achiziționarea lucrărilor de reparație podea industrială, oferta depusa nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în invitația de participare.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md