COMUNICAT INFORMATIV

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” vă comunică următoarele:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire cu privire la – achiziționarea nisipului de cuarț anul de producere 2021 REPETAT, nr. LD/ 22-LP- 2021 din 17.05.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “„GHERVIT CONSTRUCT” SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md