COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

  • – În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea Preparate lubrefiante nr.39/LD-2023 din 14 aprilie 2023 – se anulează, oferta depusa nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire.
  • – În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea Macara (cale de rulare a unui pod rulant) nr.38/LD-2023 din 14 aprilie 2023 – se anulează, nu a fost depusă nici o ofertă.
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md