COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor, se anulează procedura de achiziții nr. 37/LD din 14.04.2023 , oferta depusă nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în invitația de participare.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md