COMUNICAT INFORMATIV!

ACHIZIȚIONAREA serviciilor de transportare a materiei prime

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU” SOLICITĂ OFERTA DE PREȚURI PENTRU TRANSPORTARE A MATERIEI PRIME:

Servicii transport a materiei prime – Alumina Calcinata,

Incarcare –ALUM S.A., Str. Isaccei 82, Tulcea, judeţ Tulcea, România

Descarcare – I.S. „Fabrica de Sticla din Chishinau”, str. Transnistria, 20

Numarul de camioane – 5

Perioada –iulie 2022

Ambalaj: in big bag de cca 1 tona

Email: achizitie@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul proceduri de atribuire cu privire la achiziționarea materiei prima – ”pelicula pentru ambalarea producție finite” – LD 63/LP-2022 din 01.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție Operatorului Economic “Comecoteh” SRL.

COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor și serviciilor: servicii transbordare LD nr.70/LP-2022, soda calcinata LD nr. 65/LP-2022, oxid de aluminiu LD nr. 67/LP-2022, carton în sortiment LD nr.64/LP-2022 – se anulează în conformitate cu art. 71 p.1 lit. (a) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, nu a fost depusă nici o ofertă.

ACHIZIȚIONAREA BUNURIlOR: ventilatoare pentru secția mașini cuptoare, ANUL 2022 (repetat)

Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA BUNURILOR – ventilatoare pentru secția mașini cuptoare . Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 15.07.2022, ora 09.00.

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Email: achizitie@glass.md

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

COMUNICAT INFORMATIV!

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea: Bunuri și lucrări pentru modernizarea sistemului dirijare electronica T600 de la mașina de fasonat sticla LD nr.61/LP-2022 – se anulează în conformitate cu art. 71 p.1 lit. (a) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, nu a fost depusă nici o ofertă.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md