COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea lucrărilor Modernizarea liniei de transportare a materiei prime, nr.86/LD-2022 din 02 decembrie 2022 – se anulează, nu a fost depusă nici o ofertă.

COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea paleților din lemn nr.83/LD-2022 din 18 noiembrie 2022 – se anulează în conformitate cu HG 351 din 10.06.2020 cap.VII, pct.81alin. (4).

COMUNICAT INFORMATIV

Fabrica de Sticlă din Chișinău vă comunică următoarele:

În urma examinării în cadrul procedurilor de atribuire cu privire la achiziționarea bunurilor – Piese componente din ceramică tehnică și reflectară pentru industria de producerea sticlei nr.82/LD-2022 din 18 noiembrie 2022 – se anulează, nu a fost depusă nici o ofertă.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md