Atenție la frauda „BEC Fraud”

Poliția atrage atenția la un fenomen care are consecințe dintre cele mai negative pentru societățile comerciale. Este vorba despre un mod de operare numit Business E-mail Compromise Fraud – cunoscut și ca frauda de tip BEC– care vizează transferurile bancare efectuate între societăți comerciale.

Business E-mail Compromise Fraud „BEC Fraud” este definit ca o fraudă complexă ce țintește societățile comerciale sau instituțiile guvernamentale implicate în gestionarea proiectelor internaționale, contractate cu clienți străini (activități de comerț extern) și efectuează cu regularitate plăți prin transfer bancar.

Schema infracțională presupune accesarea în mod neautorizat a conturilor de e-mail ale unor societăți comerciale, care urmează a semna un contract, monitorizarea corespondenței purtate de către angajații respectivei societăți și simularea corespondenței reale cu societatea/instituția parteneră din Republica Moldova, prin intermediul unei adrese de e-mail asemănătoare sau identice.

In acest context, Fabrica de Stică din Chisinău, recomandă clienților și partenerilor, să verifice în permanență corectitudinea denumirii adresei de e-mail prin intermediul căreia se comunică. Informațiile despre schimbarea rechizitelor bancare necesită a fi verificate repetat și prin diferite surse de comunicație.

Anunț privind rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”

Urmare desfășurării concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”, la data de 20 ianuarie 2021, Comisia de selectare a desemnat în calitate de învingător al Concursului candidatura dlui Perju Pavel.

Consiliul de administrație al întreprinderii aduce mulțumiri fiecărui participant la concurs, apreciind viziunile prezentate de dezvoltare a Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”.

 

Anunț cu privire la selectarea candidaților și desfășurarea etapei a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău” – Proba interviului

În conformitate cu prevederile pct. 15 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 436 din 16.11.2020, Comisia de selectare a candidaturii la funcția de administrator al Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” informează următoarele:

  1. În rezultatul evaluării CV-urilor, pentru etapa a doua a concursului au fost admiși pentru susținerea interviului următorii candidații:
  • – Candidatul nr. 2;
  • – Candidatul nr. 3.
  1. Desfășurarea interviului va avea loc la data de 20 ianuarie 2021, ora 16:00, pe adresa mun. Chișinău, Strada Transnistria 20.

Întru respectarea Hotărârii nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, candidații sunt rugați să poarte, în mod obligatoriu, mască la intrarea în sediul Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”.

Anunț cu privire la numărul candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”

În conformitate cu prevederile pct.9 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”, aprobat prin Ordinul Agenției Proprietății Publice nr.436 din 16.11.2020,  Comisia de selectare a candidaturii la funcția de administrator al Î.S. ”Fabrica de Sticlă din Chișinău” informează că, în termenul stabilit pentru depunerea documentelor pentru participare la concurs – 31 decembrie 2020, ora 15:00 – au fost depuse 3 (trei) dosare de participare.

În urma examinării dosarelor depuse, la concurs au fost admiși 2 (doi) candidați.

Candidatul nr. 1 nu a fost admis la concurs, din motiv că, contrar prevederilor Regulamentului menționat supra, a prezentat dosarul incomplet, și anume: a prezentat doar o referință profesională; lipsesc copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate și copia certificatului care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională. Concomitent, a prezentat incomplet informația prevăzută de Anexa nr.4 la Regulamentul (lipsește informația aferentă punctului 5.6 Recomandări/referințe).

ANUNȚ pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat “Fabrica de Sticlă din Chișinău”

Consiliul de administrație al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Hotărârea Guvernului nr. 484 din 18 octombrie 2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. “Fabrica de Sticlă din Chișinău”.

Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al  Întreprinderii de Stat “Fabrica de Sticlă din Chișinău”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr. 436 din 16.11.2020.
Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: www.app.gov.md; www.glass.md;

Mai departe
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md