ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea serviciilor de furnizare a energiei electrice.

Ofertele se vor depune conducătorului  grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 25 iulie 2024, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md