Achiziționarea bunurilor – preparate lubrifiante, anul de producere 2023 (repetat)

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea bunurilor – preparate lubrefiante pentru anul 2023 (repetat)

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 14 aprilie 2023, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md