ACHIZIȚIONAREA  BUNURILOR – PIESE ȘI ACCESORII PENTRU CAP DE SUFLARE

Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la licitația deschisă privind achiziționarea bunurilor – Piese și accesorii pentru cap de suflare.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 25 iulie 2024, ora 09.00.
Email: achizitie@glass.md
Conducătorul grupului de lucru: 060003737
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md