Achiziționarea bunurilor – nisip de cuarț

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la procedura de achiziții prin cererea ofertelor de prețuri privind achiziționarea bunurilor – nisip de cuarț.

Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor, indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 11 martie 2024, ora 09.00.

Email: achizitie@glass.md

Conducătorul grupului de lucru: 060003737

Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md