ACHIZIȚIONAREA bunului – lucrări de reparația a silozurilor, anul 2024

  • Î.S. „FABRICA DE STICLĂ DIN CHIȘINĂU”, INVITĂ OPERATORII ECONOMICI SĂ PARTICIPE LA LICITAȚIA DESCHISĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA – lucrări de reparația silozurilor
  • Ofertele se vor depune conducătorului grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor ,indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, până la data de 01 iulie 2024, ora 09.00.
  • Email: achizitie@glass.md
  • Conducătorul grupului de lucru: 060003737
  • Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!
Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md