Invitație de participare privind achiziționarea echipamentelor de lucru și protecție

În atenția operatorilor economici! 

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la concursul privind achiziționarea  – ” echipamente de lucru și protecție”. Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 21.12.2020, ora 09.00.Secretariatul grupului de lucru: 022 47-37-44.
Email: achiziție@glass.md
Vă mulțumim anticipat pentru interesul manifestat!

Comunicat informativ!

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” anunță că operatorul economic câștigător în urma efectuării  procedurii de achiziție Licitație deschisă cu nr. 26/LP/2020 din 02.11.2020 cu privire la – „ proiectarea, procurarea, efectuarea lucrărilor de  montare a utilajului automatizat pentru trei convertizoare de frecvență înaltă și trei balaste de reglare a tensiunii la trei grupruri de motoare-ventilatoare”, a fost desemnată compania “ELECTROTEST GRUP” SRL

Comunicat informativ

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” anunță că operatorii economici câștigători în urma efectuării procedurii de achiziție Licitație cu nr. 27/LP/2020 din 02.11.2020 cu privire la achiziționarea – „cioburi de sticlă incoloră, spălată, sortată, fără impuritați”, au fost desemnate companiile: SC LER SRL și BOSTA PLUS SRL.  

Achiziționarea – ” Servicii de diagnosticare completă a stării cuptorului de topit sticlă”

În atenția operatorilor economici! 

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, invită operatorii economici să participe la concursul privind achiziționarea  – ” servicii de diagnosticare completă a stării cuptorului de topit sticlă”.

Ofertele se vor depune la secretariatul grupului de lucru în plic sigilat și ștampilat conform cerințelor indicate în documentația de atribuire, la sediul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, str. Transnistria 20, pînă la data de 09.11.2020, ora 09.00.

Citeste mai departe

Comunicat informativ

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” anunță că operatorul economic câștigător în urma efectuării  procedurii de achiziție Licitație publică cu nr. 24/LP/2020 din 02.10.2020 cu privire la achiziționarea – „paleți din lemn”, a fost desemnată compania „Real Carbo „SRL.

Tel: +373 22 47-39-26
office@glass.md
sales@glass.md